Istraživanje: organizacijska agilnost - nužnost ili utopija?

Istraživanje: organizacijska agilnost - nužnost ili utopija?

Proveli smo istraživanje među najvećim hrvatskim kompanijama kako bi ispitali stavove upravljačkih struktura o organizacijskoj agilnosti te u kojoj su fazi procesa prilagodbe kompanija za digitalno doba.

U istraživanju je sudjelovalo 30 tradicionalnih kompanija, kako članova Uprava tako i direktora ljudskih potencijala i korporativnih komunikacija. Prema istom, kompanije u Hrvatskoj prepoznaju potrebe digitalnog doba, no još uvijek su u fazi promišljanja prilagodbe organizacijskog dizajna. Tako 77% hrvatskih kompanija smatra kako je organizacijska agilnost potrebna za opstanak u digitalnom dobu, no svega 20% se smatra agilnima

Dijana Vetturelli koja je provela istraživanje navodi: “U javnom prostoru se mnogo govori o digitalnoj transformaciji, odgovarajućim poslovnim modelima i digitalizaciji proizvoda i usluga, no zapostavlja se činjenica kako kompleksnost digitalnog doba traži promjenu svijesti i organizacijsku agilnostkako bi kompanije iznjedrile odgovarajuća rješenja i bile u mogućnosti brže odgovoriti na zahtjeve tržišta.”

Zanimljivo je kako u stavovima između visokog i srednjeg menadžmenta o važnosti i statusu uvođenja agilnosti postoji i do 50% odstupanja.

Dok između 60% - 82% članova Uprave ističe važnost prilagodbe organizacijske strukture; multidisciplinarnih autonomnih timova; poticanja kreativnosti; transparentne komunikacije te prihvaćanja pogrešaka i iterativnog pristupa, direktori ljudskih potencijala i korporativnih komunikacija ističu poznavanje i korištenje agilnih metoda i alata, poticanje kreativnosti i decentralizaciju donošenja odluka. Razlike u stavovima o fazi procesa uvođenja još su izražajnije – posebno se ističu u području “transparentnosti komunikacije” i “prihvaćanju pogrešaka i iterativnog pristupa”. Npr. 73% članova Uprave smatra kako se unutar kompanije transparentno komunicira dok se s istim slaže samo 37% srednjeg menadžmenta.

Na pitanje je li organizacijska agilnost nužnost ili utopija odgovori su povučeni u korelaciju s financijskim uspjehom ispitanika. Od tvrtki koje unazad 10 godina bilježe kontinuirani rast prihoda samo 14% nema stav o organizacijskoj agilnosti, dok 38% financijski manje uspješnih istu smatra nepotrebnom i/ili utopijom.

Pozitivno je da 76% kompanija smatra kako su pozitivne i spremne na promjene te da postoji svjesnost o internim ograničenjima jer od istih 47% smatra kako ne vladaju potrebnim znanjima i kompetencijama.

TT

Ako ste zainteresirani kako pristupiti izgradnji agilne organizacije posjetite neku od naših nadolazećih RADIONICA.

Dijana Vetturelli: 'Tvrtke koje ne budu spremne za promjene doživjet će okrutno buđenje'

Dijana Vetturelli: 'Tvrtke koje ne budu spremne za promjene doživjet će okrutno buđenje'

Žižek i Peterson u kontekstu organizacijske kulture - što se skriva iza pojma "implementacija"​?

Žižek i Peterson u kontekstu organizacijske kulture - što se skriva iza pojma "implementacija"​?