Metodologija / naš pristup

 
 

Razvili smo vlastitu metodologiju baziranu na human-centered designu.

U više od 20 godina rada osobno smo iskusili izazov vođenja ljudi, projekata i poslovanja kako u velikim multinacionalkama i na stranim tržištima tako i u domaćim kompanijama. Naučili smo kako je tržište živo i nepredvidivo i kako je za uspjeh potrebna snažna organizacijska kultura.

Za svaku tvrtku snažna kultura znači nešto drugo - drugi jedinstveni set vrijednosti, uvjerenja i ponašanja, koji su usklađeni s poslovnom vizijom, strategijom i ciljevima. Saznati u kojoj mjeri ljudi vide i žive te vrijednosti veliki je izazov koji s digitalnom transformacijom dolazi još više do izražaja.

Kompleksnost koju digitalno doba nosi traži inovativnost, agilnost i otvorenost za postizanje postavljenih ciljeva i opstanak na tržištu, no osnovna je pretpostavka usklađeno stanje svijesti (mindset). Zato se u internim procesima vodimo CBL (challenge-based learning) pristupom, koji na iskustven način pomaže u mijenjaju stavova zaposlenika. 

Samo 6% izvršnih direktora zadovoljno je s inovacijama i inovacijskim procesima u njihovim tvrtkama. Uspješne organizacije se ne razlikuju od ostalih prema iznosu financijskih ulaganja i ulaganja u ljudske kapacitete, već po organizacijskoj kulturi, koja je ujedno temelj inovacija. 

U VETTURELLI radimo na stvaranju novih i prilagođavanju postojećih organizacijskih kultura na način da kroz projekte gradimo okruženje za rušenje silosa i poticanje međusobne i međuodjelne komunikacije koji su preduvjet za društvenu interakciju i stvaranje inovativnih rješenja.

Naš pristup je:

  • individualan – svaki je klijent jedinstven

  • osobni – tijekom cijelog procesa o vama će brinuti jedan od VETTURELLI partnera

  • orijentiran prema ostvarenju ciljeva

  • orijentiran na promjenu mindseta (svijesti) - kako pojedinca, tako i organizacije i cjelokupnog društva

  • provokativan i poticajan

  • održiv


VETTURELLIOrganizacijskaKultura.png