Krenite u transformaciju - odlučno i bez zaustavljanja!

Krenite u transformaciju - odlučno i bez zaustavljanja!

Tekst je objavljen u Marketing Magazinu, prosinac 2018. godina.

Preduvjet za uspješno poslovanje tvrtki je snažna kultura koja potiče agilnost, brzo učenje, želju za eksperimentiranjem i inovacijama, a koja u središte stavlja čovjeka. Takva tvrtka bit će spremna na izazove i zahtjeve tržišta za vrijeme koje tek dolazi – smatra Sanja Petek Mujačić, konzultantica za poslovne transformacije.

Konzultantska tvrtka VETTURELLI nedavno je provela istraživanje među digitalnim kompanijama s fokusom na njihovu kulturu i modele rada. Kroz intervju sa Sanjom Petek Mujačić, željeli su dobiti uvid u dizajn organizacija i principe rada tih tvrtki koji mogu pomoći tradicionalnim kompanijama u njihovoj digitalnoj transformaciji.

1. Tvrtka VETTURELLI je u svojoj specijalizaciji jedinstvena je u regiji. Kako je došla odluka krenete u tom smjeru? Što vas je vodilo?

Živimo (i radimo) u izuzetno dinamičnom i promjenjivom dobu, a digitalne tehnologije utječu na sve sfere našeg života. Utječu na način na koji smo u interakciji jedni s drugima, kako razmišljamo, kako se ponašamo i kako komuniciramo. Transformacija ne uključuje samo organizacije kojima je upotreba tehnologije ključna za razvoj proizvoda i usluga već se odnosi na sve kompanije koje razumiju važnost prilagođavanju tržištu i digitalnom dobu. Kako mi to u VETTURELLI-ju vidimo, radi se o transformaciji koja u prvi plan stavlja čovjeka i njegovu ulogu u procesnim i tehnološkim promjenama.

Dijana I Viktor Vetturelli i ja, odlučili smo partnerski krenuti u ovu priču početkom godine (no tvrtka VETTURELLI posluje već 12 godina), prvenstveno jer dijelimo vjerovanje da su ljudi ključ uspjeha svake organizacije, te da način na koji nešto radimo direktno utječe na postizanje uspjeha tvrtke. Nas troje osobno smo iskusili probleme i izazove managementa, znamo kako su tržišta živa i nepredvidiva, te kako je za uspjeh potrebna snažna kultura. Stoga je ova naše poslovna priča logičan slijed dosadašnjeg iskustva, profesionalnih uvjerenja i potreba tržišta.

2. Kako se VETTURELLI razvijao s obzirom na to da ste spomenuli da tvrtka postoji već 12 godina?

VETTURELLI je svoj put u 12 godina rada gradio u području specijaliziranih komunikacijskih strategija fokusiranih na sponzorstva i društveno odgovorno poslovanje. Fokus je uvijek bio na inovativnim rješenjima za poslovne i komunikacijske izazove – od povećanja prepoznatljivosti brenda i korporativnih vrijednosti, poboljšanja reputacije, praćenja kompanija kroz menadžment promjena, upoznavanje zaposlenika s novim kompanijskim strategijama, poticanje međuodjelne komunikacije, rušenja silosa, stvaranja navike korištenja digitalnih alata. Surađivali smo (i surađujemo) s brojnim klijentima: Allianz, Hrvatski telekom, Schneider Electric, Končar, CARNET, GRAWE, Iskon, Hrvatski paraolimpijski odbor, Wiener osiguranje... Kako se u razgovorima s liderima sve više pojavljuju pitanja kako odgovoriti i pripremiti zaposlenike na sve promjene koje nam donosi digitalno doba, te definirati i poticati odgovarajuću kulturu, odlučili smo se posvetiti temi organizacijske kulture u digitalnoj transformaciji.

3. Čime se danas zapravo bavite i kako surađujete s tvrtkama?

Glavni fokus i područje našeg rada je organizacijska kultura – njena izgradnja i razvoj. Organizacijska kultura jedan je od ključnih elemenata uspjeha tvrtki. Ona definira zašto nešto radimo i kako nešto radimo. To je skup vrijednosti i običaja koje neka organizacija njeguje i na čemu temelji svoje odnose, one interne i eksterne. To je jedinstveni set vrijednosti, uvjerenja i ponašanja, koji su usklađeni s poslovnom vizijom, strategijom i ciljevima.

S klijentima kreiramo i razvijamo strateška i provedbena rješenja, koja imaju za cilj izgradnju kulture i organizacije spremne za prihvaćanje promjena i ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Bez obzira o kojem problemu se radi, projektima pristupamo analitički i ciklički (kroz kontinuiranu suradnju, mjerenje i evaluaciju učinjenog), a rad u svim fazama obilježen je intenzivnom kolaboracijom s klijentom. Projekte započinjemo s orijentacijskim session-om na kojem dubinski ulazimo u problem – analiza onog što je njegova manifestacija i detektiranje njegovog uzroka. Tu fazu provodimo s managementom i ključnim ljudima u transformacijskom procesu. Nakon toga slijede dubinska istraživanja, radionice u širem timu, sve ono što dovodi do relevantnih insight-a i temelja strategije. Nakon postavljenog strateškog okvira (vizija, vrijednosti, ponašanja), pripremamo model rješenja s razrađenim planom provedbe. Facilitiramo procese, radimo na razvoju pojedinca ili tima, kreiramo integrirane komunikacijske projekte.

4. Klijente pratimo kroz cijeli proces promjena, evaluiramo učinjeno pa ulazimo u sljedeći ciklus zadataka.

Ukratko, radimo na rješenjima koja stvaraju okruženje koje potiče na dijalog, agilnost, kreativnost, kolaboraciju…

5. Zašto su potrebne te promjene I stručnjaci poput vas? Kako možete pomoći klijentima?

4. industrijska revolucija nametnula je transformaciju „tradicionalnih“ kompanija kao preduvjet za njihov opstanak. Disruptori tržišta, digitalne tvrtke i brzi razvoj tehnologije nameću nove modele poslovanja i rada, procese i način razmišljanja. Agilnost, customer centric model, kolaboracija i transparentnost, samo su neki od modaliteta koji se pokušavaju prenijeti u „tradicionalni“ korporativni svijet. Prema istraživanjima, glavna prepreka uspješne transformacije je upravo nedostatak jake i osviještene (digitalne) kulture. CEO-ovi ističu da su im najveći izazovi nesklonost riziku i eksperimentiranju, kao i razumijevanje kulture kompanije u kojoj radite. Često se u praksi „zaboravi“ na čovjeka, lider i management su zaokupljeni strukturalnim i procesnim promjenama, a onda se nažalost dogodi da promjene ne zažive, dolazi do raskoraka između dizajna strategije i njene realizacije. Upravo u tom raskoraku organizacijska kultura čini razliku i ključan je faktor uspjeha. Proces je dugotrajan, ali kroz ciljane i strateški usklađene projekte zaposlenici se potiču na dijalog, kolaboraciju, agilnost…

Tema organizacijske kulture nije nova. I do sada su se kompanije u većem ili manjem intenzitetu bavile svojom kulturom. Same ili s vanjskim partnerima. Ono što je danas novi moment i zašto se kultura tvrtke sve više u poslovnom svijetu javlja kao goruća tema jest osvještavanje uloge organizacijske kulture procesu digitalne transformacije jer i prema svjetskim istraživanjima čak 62% prepreka uspješnoj transformaciji kompanija dolazi od neusklađene organizacijske kulture i ciljeva.

6. Koji su najveći izazovi kompanija danas?

Rekla bih da je glavni izazov kako prilagoditi kompaniju digitalnom dobu, tj. pripremiti ju za godine (i tehnološke promjene) koje tek dolaze – znači detektirati što je prioritet, kao i koji pristup će potaknuti promjenu unutar organizacije, a za svaku kompaniju to predstavlja nešto drugo. Međutim, tehnologija (i zahtjevi tržišta) se razvija brže od samih organizacija i sposobnosti da se prilagode i razviju prema novim modelima. I tu je izazov, tj. rješenje – uviđa se da dosadašnja kultura jednostavno ne odgovara ili nije spremna za prihvaćanje promjena. Odgovor leži u pitanju: Kako promijeniti internu kulturu tako da bude poticajna za inovativno razmišljanje, privlačenje i zadržavanje open-minded talenata? Kako izgraditi viziju i kulturu potrebnu za digitalnu promjenu?

7. S kakvim problemima i izazovima vam se obraćaju?

Izazova je uistinu puno i u biti su potpuno različiti od kompanije do kompanije – sve ovisi o trenutnom stanju tvrtke – kako je organizirana, broju i strukturi zaposlenika, kategorija, koliki je utjecaj tehnologije na njeno poslovanje, utjecaj disruptivnih faktora na tvrtku i tržište. Da li je već započela transformacijski proces ili ne. Uglavnom izazova je mnogo.

Ako nisu započele s procesom transformacije tada najčešće radimo na strateškoj razini, s managementom i ključnim ljudima tog procesa na osvještavanju, prioritiziranju, definiranju vizije i novog sustava vrijednosti. Kada je proces već pokrenut, aktivnosti se spuštaju na širu organizaciju – usklađivanje vrijednosti, uvođenje agilnih alata suradnje, facilitiranje timova, razrada projekata koji potiču međutimske komunikaciju, kolaboraciju, razvijaju povezanost i pripadnost.

8. Nedavno ste proveli istraživanje u Hrvatskoj. Recite nam malo više o tome. Zašto ste se na to odlučili i kako ste ga napravili?

Željeli smo saznati iz prve ruke što definira digitalnu organizacijsku kulturu. Što pokreće i motivira zaposlenike i kako se digitalna kultura formira i razvija. Stoga smo prije 3 mjeseca proveli istraživanje među digitalnim kompanijama s ciljem dobivanja uvida u dizajn njihovih organizacija i principe rada. Fokus je bio na organizacijskoj kulturi i sustavu vrijednosti, internim procesima i upravljanju ljudskim resursima, a rezultat koji smo dobili su uvidi u modele, metodologije i alate koje digitalne tvrtke koriste u svojim upravljačkim i radnim procesima.

9. Zašto ste se usmjerili samo prema digitalnim kompanija?

Digitalna organizacijska kultura danas je prepoznata kao važan element uspješnog poslovnog modela, a u vremenu kada brojne tvrtke prolaze proces digitalne transformacije, razumijevanje kako funkcioniraju digitalne tvrtke postaje još bitnije. Digitalne kompanije smatraju se pokretačima promjena na tržištu - prilagodljive su tržišnim okolnostima, sklone tehnološkim inovacijama i nadogradnjama, otvorene prema drugim sistemima. One nisu samo tehnološki eksperti, one razumiju kako su životi ljudi direktno pod utjecajem tehnologije i digitalnih inovacija i tako dizajniraju svoje proizvode i organizacije.

U njihovom središtu je uvijek čovjek, bilo da se radi o kupcima ili zaposlenicima.

10. Možete nam pojasniti koji su rezultati istraživanja?

Istraživanje je pokazalo da su digitalne kompanije agilne, fleksibilne i transparentne. Što to zapravo znači?

Prilagođavanje i reagiranje na promjene u okolini, sustav izgrađen oko kupca (customer centric) te fleksibilnost glavni su elementi u upravljanju organizacijama

Kao ključnu karakteristiku vodeći ljudi digitalnih kompanija istaknuli su agilnost i responzivnost organizacije, koja označava sposobnost organizacije da osjeti promjene u okolini i odgovori na njih efikasno i efektivno, što se povezuje s upotrebom digitalne tehnologije. Na drugom mjestu ispitanici su naveli otvorenost kolaboraciji, a zatim Customer centric model organizacije.

Digitalne kompanije su fleksibilne (71%) i izbjegavaju klasičnu shemu vertikalnih struktura. Sanja Petek Mujačić navodi:

Za razliku od tradicionalnih organizacija, koje svoje poslovanje temelje na dugim fazama istraživanja i razvoja, digitalne organizacije komuniciraju s ciljanom publikom u ranoj fazi, testiraju i plasiraju proizvod na tržište te ga u skladu s povratnim informacijama nadograđuju.

Otvorena komunikacija, jaka kultura i plan razvoja zaposlenika ključni su u upravljanju internim resursima

Vodeći ljudi digitalnih kompanija su na prvom mjestu kao najvažniji interni resurs istaknuli dobru atmosferu i timski duh (83%), zatim rad na zanimljivim i izazovnim projektima (70.1%) te kreativnost (41.7%) kao ključne elemente u izgradnji odnosa sa zaposlenicima (sadašnjim i potencijalnim). Uobičajena praksa je redoviti feedback na rad zaposlenika kod 70% kompanija, a 60% ispitanika ima razvijen sustav valoriziranja i nagrađivanja zaposlenika za osobni doprinos rada na projektima

Jasna vizija i strategija i usklađen sustav vrijednosti čine kulturu snažnijom

11. Digitalne tvrtke vrlo su aktivne u internoj komunikaciji, njeguju kulturu transparentnosti i otvorenosti. Sa zaposlenicima razgovaraju o ciljevima, vrijednostima i promjenama. Često postoji jasan „interni kodeks ponašanja“ (vrijednosti su definirane kod 86%, a poželjna ponašanja kod 68% ispitanika).

12. Kako ta saznanja mogu pomoći tradicionalnim tvrtkama? Što mogu od digitalnih kompanija naučiti?

Ovi insight-i mogu potaknuti kompanije na razmišljanje o važnosti organizacijske kulture, o procesnim promjenama, potrebi za drugačijom razvojnom i projektnom organizacijom, potrebi za uvođenjem agilnih metoda rada, razbijanjem silosa, formiranjem eksperimentalnih timova itd.

Digitalne tvrtke zasigurno su dobar benchmark na putu tih promjena.

13. Kako ovi uvidi pomažu vama?

Imamo uvid iz prve ruke kako funkcioniraju agilni modeli. Dobili smo korisne i relevantne insighte koje možemo implementirati u rješenja za naše klijente, ali i primjeni u našoj organizaciji, koju također transformiramo po načelu agilnog, customer-centric i transparentnog dizajna organizacije.

14. Istraživanje ste proveli na hrvatskim tvrtkama, ali sigurno možemo povući poveznice sa slovenskim prostorom?

Naravno, izazovi digitalnog doba zajednički su velikom broju kompanija na raznim tržištima. Klasični managerski pristup više ne donosi željene rezultate i to podjednako vrijedi i za Hrvatsku i za Sloveniju, za Njemačku ili Francusku. Ubrzani razvoj tehnologije doveo je do pojačane dinamičnosti i promjenjivosti tržišta, te pojam stabilnosti i dugoročne predvidivosti odlazi u nepovrat.

15. Možete li nam reći kakva je idealna tvrtka budućnosti? Što je najvažnije?

Ne vjerujem u idealne modele, a niti u predviđanja sigurnih budućih razvoja događaja, pogotovo ne u ovako dinamičnim vremenima. Ali ono što se ističe kao preduvjet za ciljani razvoj i rast je organizacijski model i kultura koja integrira agilnost, brzo učenje, poticanje na eksperimentiranje i inovacije, te stavlja fokus na ljude i kontinuirana poboljšanja i promjene. Ljudi trebaju biti u centru organizacije – dakle customer centric model koji akceptira važnost kolaboracije i interakcije među zaposlenicima. Takva će tvrtka biti spremna izazove i zahtjeve tržišta i vremena koje tek dolazi.

16. Znamo da svi ne možemo biti idealni, ali koji su ti koraci koje tvrtke jednostavno moraju napraviti, da bi bile uspješne u budućnosti? Što se ne smije ignorirati? Koje poteze moraju povući u sljedećih godinu dana na primer?

Treba se pokrenuti i odbaciti status quo!

Definiranje dugoročne strategije tvrtke te procjena trenutnog stanja organizacijske kulture svakako su prvi korak. Ono što smatram izuzetno bitnim je fokusirano krenuti u taj proces - odlučno i bez zaustavljanja. Nemojte čekati druge da krenu pa da vidite kako im ide, ne održavajte sadašnje stanje. Budite odvažni i krenite.

17. Za kraj nam recite koji su vaši najveći izazovi za budućnost i kakvi su planovi za vašu tvrtku? Što bi željeli postići?

Kroz naš rad želimo osnažiti lidere i kompanije na njihovom putu transformacije, tako da kreiraju vrijednost za svoju tvrtku, zaposlenike i kupce. Želimo tako kreirati nove vrijednosti u svijetu I zajednici u kojoj živimo.

A planova ne nedostaje, pripremamo nekoliko novih projekata koji će biti iskorak u našem radu, a istovremeno se i mi suočavamo s transformativnim procesima kao i cjelokupno tržište. Transformiramo naše procese, model organizacije i usluge. Tako da moram priznati da je jedno uzbudljivo razdoblje pred nama.

Intervju je za Marketing Magazin provela - Anja Hren

Vetturelli: Snaga svake kompanije je u njenim zaposlenicima

Vetturelli: Snaga svake kompanije je u njenim zaposlenicima

Decision-Making Process: what helped me to navigate my organization?

Decision-Making Process: what helped me to navigate my organization?